Splněný úkol a získané body

Splněný úkol a získané body

Za splnění letošního prvního úkolu v rámci Recyklohraní - "Vydržím víc a posloužím déle!" - jsme získali celkem 350 bodů. Všem vyučujícím i žákům, kteří se na plnění úkolu podíleli, děkujeme. Po provedení tohoto úkolu nám na účtu Recyklohraní narost...
Plníme 1. úkol školního roku 2017/2018

Plníme 1. úkol školního roku 2017/2018

Vydržím víc a posloužím déle!  - to je název prvního úkolu Recyklohraní v novém školním roce. Půjde v něm o baterie a akumulátory. Naším společným cílem je poznat, pochopit a porovnat odlišnosti, výhody či nevýhody těchto zdrojů energie. Povědomí o rozdíle...
Získané body a odměny

Získané body a odměny

Za minulý školní rok jsme získali 1128 bodů, které jsme na konci června proměnili za sportovní pomůcky a vybavení do tříd. Tímto by jsme chtěli všem, kteří se do projektu zapojili poděkovat a v letošním školním roce 2016/2017 se těšíme na další spolup...
Aktuální úkoly

Aktuální úkoly

OVOCNÁ VÝZVA - v tomto úkolu musí žáci sestrojit elektrický obvod pomocí brambor, hřebíků a mincí, aby mohli zapnout kalkulačku, do které napíší záchranný číselný kód. Splněním tohoto úkolu budeme ohodnoceni 250 body.
Popis projektu

Popis projektu

[su_table] Základní škola Lubnice je zapojena do školního recyklačního programu RECYKLOHRANÍ.V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciá...