Organizační záležitosti ke konci šk. roku 2019/2020 - pro rodiče

Organizační záležitosti ke konci šk. roku 2019/2020 - pro rodiče

Od 8. 3. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků ve škole . Rozvrh viz příspěvek níže "Žákům druhého stupně umožněna...". Je nutné, aby žáci dodržovali hygienická nařízení (viz příspěvek "Žákům druhého stupně...") - především donést čestné prohlášení (...
Žákům druhého stupně umožněna osobní přítomnost ve škole

Žákům druhého stupně umožněna osobní přítomnost ve škole

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně základní školy. V den příchodu do školy žáci a žákyně předloží třídní učitelce vyplněné a podepsané čestné prohl...
Konzultace k přijímacím zkouškám

Konzultace k přijímacím zkouškám

Konzultace k přijímacím zkouškám budou probíhat v pondělí a ve čtvrtek od 7.25 (2 hodiny M, 2 hodiny ČJ).