Ve čvtrtek 23.11. na naše prvňáčky čekalo slavnostní předávání své první knihy – Slabikáře.

Nejdříve předvedli svým rodičům, prarodičům a kamarádům, co se všechno za tak krátkou dobu stihli naučit. Předvedli dechová cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, paměť. Dokázali, že umí pěkně číst nejenom písmena, ale i slabiky a slova.

Za odměnu na ně čekal nejenom doopravdický slabikář, ale i “sladký slabikář” s prskavkou a slavnostním přípitkem. A na co si asi přípijeli? No přece “Na čtení”