Domácí úkoly:

Matematika:

dokončit pracovní listy str. 33, 37, 38 …a v učebnici cvičení 3 a počítej ještě str.36, Násobení desetinných čísel – učebnice str.45/cv. 1,2, str. 47/cv. 1,2,3, str. 48/cv. 1,2,3 + Zlatý test, str. 49/cv. 1,2, str 50 tabulky + cv. 1,2,3, str. 52 Zlatý test …………………………………………..do 25. 3.

Matematika do 1.4: Převádění jednotek délky str. 13, 15 uč. geometrie, jednotek obsahu str. 19, jednotek hmotnosti: 325kg = t, 756 kg = t, 850 kg = t, 32g = kg, 276g = kg, 157 kg= t, 3800 kg= t, 632 kg = t, 240 g =kg, 815 g = kg, 0,732 kg = g, 12,3 t = kg, 4,5 kg = g, 15,62 t = kg, 209 kg = t, 0,286 kg = t,

0,0529 t = kg, 21,32 t = kg, 6,725 t = kg, 7,236 kg = g Opakovat početní operace sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel, Opakovat osovou souměrnost – učebnice geometrie str. 47, str 55 otázky 1 – 6 a cvičení 1, 2 str 55

do 3.4. aritmetika str. 53 – tabulka

Vypracované úkoly z matematiky zasílejte ofocené na adresu: Marie.Kocovská@seznam.cz – chci aby byly celé výpočty ne pouze výsledky.

Výchova k občanství

11.3.2020 – UČ str. 64 – 65 přečíst, do sešitu (na papír) odpověz na otázky – celkem 13 otázek – BUDU KONTROLOVAT VE ŠKOLE!!!

18.3.2020 – UČ str. 66 – 67 přečíst, DÚ – vypracovat do 25.3.2020 (poslat na mail kristyna22@seznam.cz) – vysvětli následující pojmy: předsudek, diskriminace, rasismus, xenofobie, antisemitismus, tolerance

25.3.2020 – UČ str. 68 – 69, zápis dostaneme ode mě ve škole (případně ho pošlu někomu z vás a rozešlete si ho), DÚ poslat do 1.4.2020 – UČ str. 69 otazník, poslat mailem kristyna22@seznam.cz, podívejte se na videospot na https://www.nasedite.cz/kampan/detska-prava-38/

1.4.2020 – UČ str. 70 – 71 přečíst, DÚ poslat do 8.4.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – napiš 3 práva a 3 povinnosti, které má každý člověk

Přírodopis

11.3.2020 – UČ str. 14 – 19 přečíst, do sešitu výpisky – pouze podkmen Trilobiti a Klepítkatci

16.3.2020 – UČ str. 17 – 19 – udělat výpisky do sešitu (společně zkontrolujeme ve škole)

18.3.2020 – UČ str. 20 – 21 přečíst (zápis dostanete ode mě ve škole)

23.3.2020 – UČ str. 22 přečíst, pro zájemce 🙂 https://www.youtube.com/watch?v=O2hvozv6PE4

25.3.2020 – UČ str. 24 – 27 přečíst, DÚ poslat do 30.3.2020 – UČ str. 27 zelené otázky 1 – 9, poslat mailem kristyna22@seznam.cz

30.3.2020 – udělej si zápis z UČ ze str. 22 (zkontrolujeme ve škole, nemusíte mi posílat, přečíst v UČ str. 30 – 35

1.4.2020 – podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=I1l_Ha9iwTg – dokument o lese

Zeměpis

12.3.2020 – UČ str. 36 – 39 přečíst

17.3.2020 – vytvoř si tabulku, do které budeš 7 dní ve stejnou dobu (např. každý den v 8:00 hod.) zapisovat tyto údaje: den, teplota, srážky, oblačnost, symbol (např. 17.3.2020 8:00 hod., 3 °C, 0 mm, zataženo, symbol = obrázek sluníčka, mraků, deště …) – BUDETE ODEVZDÁVAT VE ŠKOLE

19.3.2020 – UČ str. 39 otázky 1 – 6, vypracovat a poslat do 24.3.2020 na mail kristyna22@seznam.cz

24. a 26.3.2020 – podívej se na následující dokument, jedná se o dokument týkající se klimatických změn https://www.youtube.com/watch?v=R_Be7-BCidY

31.3.2020 – UČ str. 40 – 42 přečíst, DÚ poslat do 2.4.2020 mailem na kristyna22@seznm.cz – UČ str. 42 otázky 1 – 5

2.4.2020 – mrkněte na http://botanickazahrada-ol.blog.cz/1801/beaufortova-stupnice-rychlosti-sily-vetru – zájemci si mohou překreslit do sešitu nebo vytisknout 🙂 , podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=Y38hjo1XLDk – dokument o supertornádu

Angličtina – pracovní sešit str. 2 a 3 – všechna cvičení – do pátku 20. 3.

Angličtina – do sešitu English 1 udělej vlastní Membership card – do pátku 20. 3.

Angličtina – odpověz na otázky 5/2a, zapiš do sešitu, dále uč. str. 6/1ab a 7/1 rovněž do sešitu vypracovat – do pátku 20. 3.

ANGLIČTINA – od 24. 3. – 14. 4. 2020

 • pracovní sešit str. 4, 5, 6, 7
 • do sešitu English 1 si udělejte tento zápis:

PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
– používám pro děj pravidelně se opakující
– ve 3. osobně čísla jednotného (he, she, it) přidáváme koncovku –S
– otázku tvoříme pomocí DO nebo DOES
– zápor tvoříme pomocí DON’T nebo DOESN’T
Příklady:
She feeds her dogs every morning.
Does she feed her dogs every morning?
She doesn’t feed her dogs every morning.

Ve slovníčku vzadu v pracovním sešitě si projděte na str. 74 slovíčka v oddílu Introduction a dále lekce 1 AB, tedy vlastně celou stránku. Neučte se to najednou, postupně – třeba 10 slovíček denně, to se dá zvládnout. Na straně následující, tedy str. 75 nahoře jsou měsíce v roce, měli byste je umět, ale kdyby náhodou – opakování je matka moudrosti. A na straně 79 máte vpravo nahoře řadové číslovky v angličtině. Nejsou jednoduché, zejména jejich psaná forma. Proto si je prosím přepište do sešitu English 1 (bez výslovnosti.

Vyplněné úkoly opět pošlete nejpozději v úterý 14. 4. na adresu: antonina@centrum.cz.

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Český jazyk – ČÍSLOVKY – opsat z učebnice str. 80 – horní modrá tabulka – všechno opsat včetně POZOR! (to taky) do sešitu Mluvnice, dále vypracuj do tohoto sešitu tato cvičení: 80/1,2,3; 81/5,8; 82/11,12,13,14 + Jazykový rozbor a str. 83 – celá přepsat + cv. 1 – tyto úkoly jsou na celé 2 týdny, tj. do pátku 20. 3.

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Do slohu dokončete Popis mého či vysněného pokoje a pošlete mi to e-mail: antonina@centrum.cz do pátku 27. 3.

Český jazyk – do sešitu Mluvnice – na 24. 3., 27. 3. a 31. 3. – procvičování číslovek:

 1. Určete druh číslovek: dvojí, málo, desetkrát, osmnáctý, šest, několik, první, patery, sedmá, třikrát, sedmery, dvaadvacátá, dvojnásobný, osm, milión, šedesátý
 2. Napište tato čísla jako číslovky ve správném pádu, např. Pracovalo tam 759 (sedm set padesát devět) zaměstnanců. !!! Každou číslovku zapisujeme slovy zvlášť!!!
  Měl ve sbírce (1288)______________________ předmětů.
  Kniha s (354) ____________________________ stranami.
  Stalo se to roku (1212)_____________________________.
  Přidal se k ostatním (63)___________________________ pasažérům.
  Nalezli jsme (7395)_________________________________ korun.
 3. Doplň správný tvar číslovky DVA nebo OBA. Cvičení přepište celé.
  Na__________ místech měl obvazy. Stál pevně na_________ nohách. ___________vojákům byla udělena pochvala. Od____________hodin máme schůzku. S _________chlapci jsem chodil do třídy. Proti _________útočníkům byl brankář bezmocný. Měl bolesti v ________ rukou. Odpověděl správně na _________ otázky. U zkoušky uspěl s ________odpověďmi. Měl pěkný vztah k __________ kamarádům. Po ________dívkách bylo vyhlášeno pátrání. V_______rukách nesl těžká zavazadla. Viděl dobře na _________oči. Polička byla upevněna ________ šrouby.
 4. Doplň správný tvar číslovek. Cvičení přepiš celé do sešitu.
  děti od (3)_____ do (6)_____let
  pohádky o (3)________ bratrech
  neuměl do (5)_________počítat
  prospěch všech (4)___________dívek byl průměrný
  chaloupka s (5)__________ okny
  pořad se (3)_______soutěžícími
  babička se věnovala (4)__________ vnoučatům
  přátelili se s (mnoho)_________ lidmi
  stalo se před (11)_________lety
  psal na klávesnici všemi (10)___________
  pracoval ve (2)________ zaměstnáních
  spokojil se s (málo)___________
  kurz s (20)___________účastníky
  v učebnici bylo (48) __________úkolů
  zpívala v (několik)_____________městech
  je mi (21)_______________let

  vypracovaná cvičení opět vyfoťte a pošlete nejpozději v úterý 31. 3. na e-mail: antonina@centrum.cz

Dějepis – 23.-27. 3. 2020

Moji milí, jak vás to učení doma baví? Podíval se někdo z vás na film o králi Leonidovi?

Tady jsou úkoly na další týden:

1. Do sešitu si napište nadpis ŘECKO – PERSKÉ VÁLKY

2. Přečtěte si text v učebnici na str. 73 – 74

3. Opište ze str.74 žlutý rámeček

4. Písemně odpovězte (celou větou) do sešitu na otázky

– Kdo byl Perikles?

– Proč byl vytvořen athénský námořní spolek?

– Jak se zachovaly Athény vůči ostatním městským státům?

– Které budovy se v Athénách obnovovaly?

– S kterým městským státem se Athény dostaly do válečného konfliktu?

– Jak dlouho trvala peloponéská válka a kdo v ní bojoval?

– Který stát zvítězil? Proč?

5. Podívejte se na youtube na tato videa

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI https://www.youtube.com/watch?v=T6Y5UApmCEg

6. Mějte se prima

Budete-li cokoliv potřebovat, pište mi na mail: sharka.navratilova@seznam.cz

Fyzika

13.3. – do sešitu dokreslit obrázek z uč.str.73, Magnety a jejich vlastnosti -nadpis, s pomocí učebnice str.74-75 dopiš chybějící slova následujícího textu – vše do sešitu

Magnety se mohou ………………… nebo ………………………… Působí na sebe …………………………………….. silami, jejichž velikost s rostoucí vzdáleností od magnetu ……………………………. Magnetické účinky magnetu jsou nejvýraznější na ……………… Každý magnet má nejméně jeden ………………………… a jeden ……………………………. pól. Severní pól označujeme písmenem ………, jižní pól písmenem ………..

Působení magnetu na tělesa z různých látek – uč.str.76/ přečíst, nadpis do sešitu, otázky uč.str.76/dole – opsat a napsat odpovědi

16.3. Magnetické indukce a magnetování – uč.str.77,78 – přečíst, vzpomeň si na pokusy s magnety v hodině, opsat nadpis, opsat do sešitu text v modrém odstavci str.78,

20.3. Magnetické pole a magnetické indukční čáry – nadpis, uč.str.79-80/přečíst, do sešitu opsat modrý rámeček str.81, nakreslit obrázky magnetů s indukčními čárami uč. str.79/ dole

Kontrola úkolů: vypracované úkoly/ foto z vlastivěd a přírodovědy mi prosím pošlete na mailovou adresu 4petrak@gmail.com do 27.3.2020

23.3. Magnetické pole Země, kompas – uč.str.81-83/přečíst – do sešitu opsat poznámky v modrém rámečku uč.str.83, nezapomeň na nadpis, z učebnice zjisti a napiš do sešitu, co je kompas a buzola

27.3. Opakování – uč.str.84/ otázky 1-5 opsat a napsat odpovědi do sešitu

30.3. Opakování: fyzikální veličiny – nadpis, do sešitu vypiš probrané fyzikální veličiny, za každou veličinu – značka veličiny – základní jednotka – měřidlo (vzpomeň si na naše kartičky :-)), splněný úkol poslat do 2.4. na: 4petrak@gmail.com + úkoly z minulých týdnů, kdo ještě neposlal