Domácí úkoly:

Matematika:

dokončit pracovní listy str. 33, 37, 38 …a v učebnici cvičení 3 a počítej ještě str.36, Násobení desetinných čísel – učebnice str.45/cv. 1,2, str. 47/cv. 1,2,3, str. 48/cv. 1,2,3 + Zlatý test, str. 49/cv. 1,2, str 50 tabulky + cv. 1,2,3, str. 52 Zlatý test …………………………………………..do 25. 3.

Matematika do 1.4: Převádění jednotek délky str. 13, 15 uč. geometrie, jednotek obsahu str. 19, jednotek hmotnosti: 325kg = t, 756 kg = t, 850 kg = t, 32g = kg, 276g = kg, 157 kg= t, 3800 kg= t, 632 kg = t, 240 g =kg, 815 g = kg, 0,732 kg = g, 12,3 t = kg, 4,5 kg = g, 15,62 t = kg, 209 kg = t, 0,286 kg = t,

0,0529 t = kg, 21,32 t = kg, 6,725 t = kg, 7,236 kg = g Opakovat početní operace sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel, Opakovat osovou souměrnost – učebnice geometrie str. 47, str 55 otázky 1 – 6 a cvičení 1, 2 str 55

do 3.4. aritmetika str. 53 – tabulka

do 8.4. aritmetika – str 57 barevné proužky – dělte až do zbytku 0 + Zlatý test str. 56

po Velikonocích: str. 58 opsat si růžový rámeček a tři řešené příklady pod ním. Pak řešte cv. 1,2,3,4 str. 61 a cv. 1,2 str. 62 , vyřešené pak pošlete do 17. 4.

Do 24. 4. – slovní úlohy cv. 1,2,3,4/str. 59, Zlatý test str. 60, cv. 1,2,3,4/str. 64, počítej ještě a Zlatý test str. 64

Do 30. 4. geometrie – Trojúhelník str. 69 – trojúhelníková nerovnost – opsat rámečky žlutý a růžový + cv. 1,2,3, ze str. 57 opsat Rozdělení trojúhelníků podle délek stran a řešit očíslované trojúhelníky, ze str. 58 Rozdělení trojúhelníků podle velikosti vnitřních úhlů – opsat a růžový rámeček dole

květen do 7. 5. geometrie str. 59 Rovnostranný trojúhelník – narýsovat, napsat jeho vlastnosti, Konstrukce úhlu pomocí kružítka – narýsovat všechny tři, str. 61 Rovnoramenný trojúhelník – narýsovat + vlastnosti, cv. 1,2,3,4,a,b,c,d, str.63 Vnější úhel trojúhelníku – obrázek nahoře a první rámeček, str. 65 trojúhelníky a,b,c,d – načtrnout do sešitu a vypočítat úhly

Vypracované úkoly z matematiky zasílejte ofocené na adresu: Marie.Kocovska@seznam.cz – chci aby byly celé výpočty ne pouze výsledky.

do 15. 5. Výšky v trojúhelníku str. 67 narýsovat obrázky, Těžnice v trojúhelníku str. 68 narýsovat obrázky + opsat rámeček, Střední příčky v trojúhelníku – narýsovat obrázek + opsat rámečky, řeš cvičení 1,2 str. 61 – narýsuj a vypočítej obvod těchto trojúhelníků.

do 22. 5. : Kružnice opsaná trojúhelníku obr. 64 nahoře – cv. 1/64 – opsat 1. a 2. růžový rámeček str. 64 a konstrukce kružnice opsané str. 66 dole, Kružnice vepsaná trojúhelníku str. 64 dole obrázek a růžový rámeček, na str. 66 př. 1 a 2, cvičení 1,2,3,4,5,6,7 str. 71

do 29. 5.: Kvádr a krychle – povrch a síť – str. 24 obrázky narýsovat, rámečky opsat, řešte cv. 1,2/str.24, II cv. 1,2,3,4/str.25 – růžová, cv.2,3,4,5/str.78

do 5. 6. Kvádr a krychle – objem – opsat žluté a růžové rámečky str. 79, řešit cv. 1,2/ str. 81 a slovní úlohy na str. 82

do 10. 6. Kvádr a krychle ve volném rovnoběžném promítání a sítě,

Př. 1: Narýsuj kvádr ve volném rovnoběžném promítání: a) a = 6 cm, b = 4 cm, c = 5 cm, b) a =2 cm, b= 6 cm, c = 3 cm, c) a = 7 cm, b = 5 cm, c = 1 cm

Př. 2: Narýsuj krychli ve volném rovnoběžném promítání: a) a = 4 cm, b) a = 3,2 cm, c) a = 5 cm

Př. 3: Sestroj síť kvádru: a = 2 cm, b = 1,5 cm, c = 3 cm

Př. 4: Sestroj síť krychle: a = 2 cm

Cvičení 1,2,3,4,5,6,7,8/ 83 str.

Aritmetika: str. 84 cv. 1,2,3, str. 85 všechna cvičení – do 17. 6.

https://slideplayer.cz/slide/5613278/2/images/3/Zobrazte+kv%C3%A1dr+ABCDEFGH+o+stran%C3%A1ch+a+%3D+AB+%3D+6%2C+b+%3D+BC+%3D+3%2C+c+%3D+AE+%3D+4..jpg

do školy si přineste geometrii.

Výchova k občanství

6.5.2020 – UČ str. 79 – přečti si kapitolu Říjen, DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 13.5.2020 – v říjnu slavíme významný státní svátek, vytvoř krátký referát k této významné události

13.5.2020 – UČ str. 79 – přečti si kapitolu Listopad – DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 20.5.2020 – vytvoř krátký referát o dni sv. Martina – na jaký den připadá, tradice se svátkem spojené, pokrmy …

20.5.2020 – UČ str. 80 – 81 přečíst – DÚ pošli do 27.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – vytvoř krátké referáty o svátcích sv. Barbory, sv. Mikuláše a Lucie – zvyky, obyčeje, patroni…

27.5.2020 – UČ str. 82 – 83 přečíst, DÚ pošli do 3.6.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – 1) popiš, jak probíhá Štědrý den u Tebe doma, jaké tradice a zvyky dodržujete, jak vypadá štědrovečerní večeře, 2) vyber si jednu cizí zemi (evropskou i mimoevropskou) a popiš, jak zde probíhá Štědrý den/Vánoce

3.6.2020 – UČ str. 84 přečti si měsíc leden – DÚ pošli do 10.6.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – str. 84 OBA otazníky + co znamená zkratka P. F.

Přírodopis

4.5.2020 – následující úkoly vypracuj do sešitu (pouze odpovědi) a pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 6.5.2020

smart
smart
smart
smart
smart

6.5.2020 – UČ str. 62 – 63 přečíst, udělej si výpisky – KONTROLA VE ŠKOLE, podívejte se na https://edu.ceskatelevize.cz/paraziti-5e442271e173fa6cb524ac0e

11.5.2020 – UČ str. 66 – 69 přečíst, podívejte se alespoň na kousek https://www.youtube.com/watch?v=Vw4CrjpWalw

13.5.2020 – UČ str. 69 zelené otázky 1 – 6 (možná máte jiné vydání učebnice než já a otázky máte až na str. 71) – pošli do 18.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

18.5.2020 – UČ str. 72 – 75 přečíst, DÚ pošli do 20.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – vyber si jednoho ze živočichů z dnešní kapitoly a vytvoř stručný referát, můžeš nakreslit nebo vytisknout obrázek (kde žije, jak vypadá, velikost, potrava, mláďata, nepřátelé …)

20.5.2020 – UČ str. 75 zelené otázky – DÚ poslat do 25.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz, podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=e0NRzUec_p8

25.5.2020 – UČ str. 76 cv. 1 – 13 – pošli do 27.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

smart

27.5.2020 – UČ str. 77 – 79 – přečíst, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=0kNKpWsaJQ8 a https://www.youtube.com/watch?v=mXLhvjOV4TQ

1.6.2020 – užijte si den dětí 🙂

3.6.2020 – UČ str. 79 zelené otázky 1 – 4 (za kapitolou Cizokrajné suchozemské ekosystémy) – pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 8.6.2020, UČ str. 82 – 86 přečíst

Zeměpis

5.5.2020 – UČ str. 49 otázky 1 – 5 (na konci strany), pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 7.5.2020

7.5.2020 – UČ str. 50 – 53 přečíst, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0 – koloběh vody

12.5.2020 – udělej si výpisky ze str. 50 – 53, str. 53 – doplň chybějící slova místo číslic, celkem 14 – pošli do 14.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

14.5.2020 – UČ str. 55 cv. 2 a 3 – pošli do 19.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

19.5.2020 – UČ str. 56 – 58 přečíst, podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc – DÚ poslat do 21.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – napiš pět informací, které ses z videa o půdě dozvěděl, které pro Tebe byly nové, překvapující …

21.5.2020 – udělejte si výpisky ze str. 56 – 58 – KONTROLA VE ŠKOLE

26.5.2020 – UČ str. 59 – 61 přečíst, udělej si výpisky – pošli do 28.5.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

28.5.2020 – UČ str. 62 opakování – cv. 2, 3, 4 – pošli do 2.6.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

2.6.2020 – UČ str. 63 – 64 přečíst, pro zájemce https://www.youtube.com/watch?v=sumtUn9ry24

4.6.2020 – UČ str. 65 – 66 přečíst, DÚ pošli do 9.6.2020 mailem na kristyna22@seznam.cz – zjednodušeně si překresli planetu ze str. 63 včetně kontinentů – ke každému nakresli/nalep/napiš jednoho zástupce z živočišné říše, který je pro tento kontinent typický

Angličtina – pracovní sešit str. 2 a 3 – všechna cvičení – do pátku 20. 3.

Angličtina – do sešitu English 1 udělej vlastní Membership card – do pátku 20. 3.

Angličtina – odpověz na otázky 5/2a, zapiš do sešitu, dále uč. str. 6/1ab a 7/1 rovněž do sešitu vypracovat – do pátku 20. 3.

ANGLIČTINA – od 24. 3. – 14. 4. 2020

 • pracovní sešit str. 4, 5, 6, 7
 • do sešitu English 1 si udělejte tento zápis:

PRESENT SIMPLE – přítomný čas prostý
– používám pro děj pravidelně se opakující
– ve 3. osobně čísla jednotného (he, she, it) přidáváme koncovku –S
– otázku tvoříme pomocí DO nebo DOES
– zápor tvoříme pomocí DON’T nebo DOESN’T
Příklady:
She feeds her dogs every morning.
Does she feed her dogs every morning?
She doesn’t feed her dogs every morning.

Ve slovníčku vzadu v pracovním sešitě si projděte na str. 74 slovíčka v oddílu Introduction a dále lekce 1 AB, tedy vlastně celou stránku. Neučte se to najednou, postupně – třeba 10 slovíček denně, to se dá zvládnout. Na straně následující, tedy str. 75 nahoře jsou měsíce v roce, měli byste je umět, ale kdyby náhodou – opakování je matka moudrosti. A na straně 79 máte vpravo nahoře řadové číslovky v angličtině. Nejsou jednoduché, zejména jejich psaná forma. Proto si je prosím přepište do sešitu English 1 (bez výslovnosti.

Vyplněné úkoly opět pošlete nejpozději v úterý 14. 4. na adresu: antonina@centrum.cz.

Angličtina 16. – 30. 4. 2020

Do konce dubna dokončíme UNIT 1.
Pracovní sešit str. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 – udělejte si postupně všechna cvičení.

Zápis do sešitu English 1:
Adverbs of frequency – příslovce častosti děje
never – nikdy
sometimes – občas
often – často
usually/normally – obvykle
always – vždy
Vyjadřují, jak často se něco děje. Ptáme se na ně otázkou HOW OFTEN…?

Tyto příslovce stojí obvykle před významovým slovesem, např. I usually watch TV in the evenings.
V učebnici si přečtěte text Bithdays in Britain na str. 11 a písemně do sešitu odpovězte na otázky str. 11/7b nahoře. Pod to napište, jak slavíte narozeniny vy – min. 10 vět (můžete si vymýšlet, ale reálně). Další cvičení:
písemně do sešitu: učebnice 13/3b a 13/4b
projděte si v učebnici str. 14 – nahoře slovní spojení, pak si přečtěte komiks
písemně do sešitu učebnice 15/4 a 15/6
A jako vždy hotové úkoly pošlete nejpozději do pondělí 4. 5. 2020!

ANGLIČTINA – 5. 5. – 19. 5. 2020

– učebnice str. 16 – přečíst text Festivals a A typical year in Britain a písemně do sešitu English udělat cvičení 1, 2 a 3
– učebnice str. 17 – do sešitu cvičení 1, 3 a 4
– procházet a opakovat si slovíčka z celé UNIT 1

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz do úterý 19. května 2020

Český jazyk – ČÍSLOVKY – opsat z učebnice str. 80 – horní modrá tabulka – všechno opsat včetně POZOR! (to taky) do sešitu Mluvnice, dále vypracuj do tohoto sešitu tato cvičení: 80/1,2,3; 81/5,8; 82/11,12,13,14 + Jazykový rozbor a str. 83 – celá přepsat + cv. 1 – tyto úkoly jsou na celé 2 týdny, tj. do pátku 20. 3.

Práci vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz

Do slohu dokončete Popis mého či vysněného pokoje a pošlete mi to e-mail: antonina@centrum.cz do pátku 27. 3.

Český jazyk – do sešitu Mluvnice – na 24. 3., 27. 3. a 31. 3. – procvičování číslovek:

 1. Určete druh číslovek: dvojí, málo, desetkrát, osmnáctý, šest, několik, první, patery, sedmá, třikrát, sedmery, dvaadvacátá, dvojnásobný, osm, milión, šedesátý
 2. Napište tato čísla jako číslovky ve správném pádu, např. Pracovalo tam 759 (sedm set padesát devět) zaměstnanců. !!! Každou číslovku zapisujeme slovy zvlášť!!!
  Měl ve sbírce (1288)______________________ předmětů.
  Kniha s (354) ____________________________ stranami.
  Stalo se to roku (1212)_____________________________.
  Přidal se k ostatním (63)___________________________ pasažérům.
  Nalezli jsme (7395)_________________________________ korun.
 3. Doplň správný tvar číslovky DVA nebo OBA. Cvičení přepište celé.
  Na__________ místech měl obvazy. Stál pevně na_________ nohách. ___________vojákům byla udělena pochvala. Od____________hodin máme schůzku. S _________chlapci jsem chodil do třídy. Proti _________útočníkům byl brankář bezmocný. Měl bolesti v ________ rukou. Odpověděl správně na _________ otázky. U zkoušky uspěl s ________odpověďmi. Měl pěkný vztah k __________ kamarádům. Po ________dívkách bylo vyhlášeno pátrání. V_______rukách nesl těžká zavazadla. Viděl dobře na _________oči. Polička byla upevněna ________ šrouby.
 4. Doplň správný tvar číslovek. Cvičení přepiš celé do sešitu.
  děti od (3)_____ do (6)_____let
  pohádky o (3)________ bratrech
  neuměl do (5)_________počítat
  prospěch všech (4)___________dívek byl průměrný
  chaloupka s (5)__________ okny
  pořad se (3)_______soutěžícími
  babička se věnovala (4)__________ vnoučatům
  přátelili se s (mnoho)_________ lidmi
  stalo se před (11)_________lety
  psal na klávesnici všemi (10)___________
  pracoval ve (2)________ zaměstnáních
  spokojil se s (málo)___________
  kurz s (20)___________účastníky
  v učebnici bylo (48) __________úkolů
  zpívala v (několik)_____________městech
  je mi (21)_______________let

  vypracovaná cvičení opět vyfoťte a pošlete nejpozději v úterý 31. 3. na e-mail: antonina@centrum.cz

Český jazyk – mluvnice – 1. 4. – 14. 4. 2020

V následujících dvou týdnech se budeme věnovat slovesům.
Do sešitu Mluvnice si udělejte zápis z učebnice str. 86 – modrá tabulka – všechno!
Na procvičení udělejte tato cvičení z učebnice:
86/3 – pište jen správné tvary
87/4 – vypiš slovesa a urči u nich slovesný způsob
87/6 – pište jen tvary rozkazovacího způsobu
87/7 – nemusíte překreslovat křížovku, stačí napsat správné tvary
87/8 – dle zadání
87/Jazykový rozbor – dle zadání

Pak zápis SLOVESNÉ TVARY – obě modré tabulky + POZOR pod horní tabulkou!
str. 88/1, 2a a 3a

Jakmile budete mít hotovo – nejpozději v úterý 14. 4., pošlete opět na e-mail: antonina@centrum.cz.

Český jazyk – 17. 4. – 30. 4. 2020

Zápis do sešitu Mluvnice:
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
– uč. str. 90 – opište si obě modré tabulky a rovněž tabulky s tvary přítomného a minulého podmiňovacího způsobu – event. pokud máte možnost si to okopírovat a nalepit, je to možné
– cvičení písemně do sešitu: uč. str. 91/1 a 2 Jazykový rozbor na str. 91 dole
Pak si udělejte velký nadpis SKLADBA – VĚTNÉ ČLENY
PŘÍSUDEK
– spolu s podmětem tvoří základní skladební dvojici
– vyjadřuje, co podmět dělá
– nejčastěji je to sloveso
Druhy přísudku:
a) slovesný – např. Auto troubí. Petr bude spát.
b) jmenný – např. Sliby chyby. Pes – přítel člověka.
c) jmenný se sponou – přísudek je tvořen tvary slovese být, bývat, stát se, stávat se a podstatným či přídavným jménem, např. Podzim bývá deštivý.
POZOR! Sloveso BÝT ve smyslu existovat je plnovýznamovým slovesem a určujeme ho jako přísudek, např. Brambory jsou ve sklepě.
– na procvičení str. 93/2 a 94/6

Hotové práce pošlete nejpozději ve čtvrtek 30. dubna na adresu antonina@centrum.cz

Český jazyk – 5. 5. – 15. 5. 2020
Zápis do Mluvnice: PODMĚT
– základní větný člen, který tvoří s přísudkem základní skladební dvojici
– ptáme se na něj otázkami 1. pádu: Kdo? Co?
– nejčastěji bývá podstatným jménem nebo zájmenem
– Druhy podmětu:
a) vyjádřený – např. Pes radostně skákal.
b) nevyjádřený – Přijela ráno.
c) všeobecný – myslí se jím obecně lidé, např. Psali o tom v novinách.
Do sešitu písemně tyto úkoly z učebnice:
96/1 a 3
97/5 a 7
98/3a + Jazykový rozbor 18

Hotové práce mi vyfoťte a pošlete na e-mail: antonina@centrum.cz do pátku 15. května.

Dějepis

1. 6. – 5. 6. 2020

Moji milí, úkol z minulého týdne mi poslali jen Nela, Amálie, Luboš, oba Honzové, Šimon, a Marek. Škoda, že se ostatní nezapojili, kapitola je zajímavá.

Tento týden se podíváme na kapitolu Příčiny zániku republiky a na Problémy s otroky

I. Přečtěte si text na str. 100 a odpovězte na otázky 1. – 5. na konci textu

II. Dále text na str. 101 – 102

Odpovězte:

1. Jaká Římané získávali otroky?

2. Jaká práva měli otroci?

3. Kdo byli gladiátoři?

4. Kdo byl Spartakus?

5. Proč nebylo povstání otroků úspěšné? Vypracovaný úkol mi pošlete na sharka.navratilova@seznam.cz

Mějte se prima, Š. Navrátilová

Fyzika

13.3. – do sešitu dokreslit obrázek z uč.str.73, Magnety a jejich vlastnosti -nadpis, s pomocí učebnice str.74-75 dopiš chybějící slova následujícího textu – vše do sešitu

Magnety se mohou ………………… nebo ………………………… Působí na sebe …………………………………….. silami, jejichž velikost s rostoucí vzdáleností od magnetu ……………………………. Magnetické účinky magnetu jsou nejvýraznější na ……………… Každý magnet má nejméně jeden ………………………… a jeden ……………………………. pól. Severní pól označujeme písmenem ………, jižní pól písmenem ………..

Působení magnetu na tělesa z různých látek – uč.str.76/ přečíst, nadpis do sešitu, otázky uč.str.76/dole – opsat a napsat odpovědi

16.3. Magnetické indukce a magnetování – uč.str.77,78 – přečíst, vzpomeň si na pokusy s magnety v hodině, opsat nadpis, opsat do sešitu text v modrém odstavci str.78,

20.3. Magnetické pole a magnetické indukční čáry – nadpis, uč.str.79-80/přečíst, do sešitu opsat modrý rámeček str.81, nakreslit obrázky magnetů s indukčními čárami uč. str.79/ dole

Kontrola úkolů: vypracované úkoly/ foto z vlastivěd a přírodovědy mi prosím pošlete na mailovou adresu 4petrak@gmail.com do 27.3.2020

23.3. Magnetické pole Země, kompas – uč.str.81-83/přečíst – do sešitu opsat poznámky v modrém rámečku uč.str.83, nezapomeň na nadpis, z učebnice zjisti a napiš do sešitu, co je kompas a buzola

27.3. Opakování – uč.str.84/ otázky 1-5 opsat a napsat odpovědi do sešitu

30.3. Opakování: fyzikální veličiny – nadpis, do sešitu vypiš probrané fyzikální veličiny, za každou veličinu – značka veličiny – základní jednotka – měřidlo (vzpomeň si na naše kartičky :-)), splněný úkol poslat do 2.4. na: 4petrak@gmail.com + úkoly z minulých týdnů, kdo ještě neposlal

3.4. Elektrický proud, elektrické napětí – nadpis, uč.str.86-87/přečíst, pod nadpis opsat modrý rámeček str.87

Splněný úkol poslat do 3.4. na: 4petrak@gmail.com + úkoly z minulých týdnů, kdo ještě neposlal

6.4. Zdroje el.napětí – uč.str.88-90/přečíst, nadpis a modrý rámeček str.90, na youtube: NEZkreslená věda: O bateriích, Jak funguje jaderná elektrárna

17.4. Zdroje el.napětí II. – do sešitu vypracovat otázky z uč.str. 90/dole

20.4. Účinky elektrického proudu: uč.str.91-92/ přečíst, nadpis a modrý rámeček (str.92) opsat do sešitu, str.91 – 2 úkoly se symbolem brýlí: opsat do sešitu a napsat odpovědi

24.4. Elektrické spotřebiče – uč.str.93-94/přečíst, nadpis + modrý rámeček (str.94) opsat do sešitu, dále do sešitu vypracuj otázky s brýlemi/str.93, str.94/ otázky a úkoly dole

27.4. Elektrický obvod, jeho schéma – přečíst uč. str.95- polovina 97, opsat nadpis + modrý rámeček str. 97, na příští hodinu si nachystej pravítko, tužku a úzký černý fix 🙂

4.5. Elektrický obvod, jeho schéma – uč str.96-97, pravítko, tužku a černý úzký fix: do sešitu překresli s pomocí pravítka schématické značky el.obvodu a napiš jejich názvy (zdroje, žárovku, spínač-sepnutý, nesepnutý, vodiče) + str.96/vlevo dole máte 5 značek, v textu nad nimi najdeš jejich názvy – nakresli je, zjisti a napiš jejich správné názvy

11.5, 15.5. Jednoduché a složitější elektrické obvody – uč.str.97-102 /přečíst.

Podívej se na video:

Moji milí šesťáci, na tuto kapitolu jsem se velmi těšila. Ale bohužel obvody si budeme sestavovat až se opět sejdeme ve škole. Prozatím si pročtěte text a podívejte se na videa.

18.5. El.proud v kapalinách a plynech – uč.str.102-103/přečíst, do sešitu napsat nadpis a opsat modrý rámeček uč.str.103

22.5. Opakování – převody jednotek, opsat do sešitu !pouze 1 sloupeček! a převést do zadaných jednotek

25.5. Bezpečnost při práci s elektřinou – uč.str.104-105/přečíst, do sešitu opsat nadpis a opsat nebo nalepit kopii – Zásady bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením (str.105)

29.5. do sešitu převeď 2.sloupeček převodů z minulého týdne

1.6. Den dětí si užijte bez úkolu 🙂 !

8.6., 12.6. – Opakování – převody jednotek hmotnosti, převody si opiš nebo nalep do sešitu a doplň

!!! Zkontrolujte si dosavadní úkoly a pošlete mi je na: 4petrak@gmail.com !!!

Výchova ke zdraví 6.tř. – Přečti si v učebnici str. 110-113 a udělej zápis do sešitu – co je šikana, co jsou krizová centra. Přinést až do školy.

14.5.-Přečti si v učebnici str. 101-102

Úkol: Vypiš do sešitu (str.110) u značky BRÝLE, s kým byste řešili dané situace. Úkol pošli do 25.5. na mail.

Mail : pedro.pody@seznam.cz

Angličtina 19. 5. – 31. 5. 2020

Vymyslete a napište do sešitu anglická slovíčka dle následujících pokynů:
1) animal – 6 letters (zvíře na 6 písmen)
2) state – 7 letters
3) family member – 4 letters
4) food – 5 letters
5) sport – 8 letters
6) body part – 3 letters
7) school thing – 5 letters
8) fruit – 9 letters
9) vegetable – 6 letters
10) weather – 5 letters
11) job – 7 letters ‘
12) clothes – 8 letters
13) drink – 4 letters
14) town – 6 letters
15) transport – 5 letters
16) adjective – 7 letters
17) colour – 6 letters
18) month – 8 letters
19) day – 9 letters
20) room – 4 letters
21) number – 8 letters
22) verb – 2 letters

Vypracovaný úkol zašlete na adresu: antonina@centrum.cz do 1. 6. 2020

ČESKÝ JAZYK – do 2. 6. 2020
Zápis do sešitu:
ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
PŘÍVLASTEK (Pk)
– rozvíjí podstatné jméno a blíže určuje jeho význam
– např. papírová růže, růže z papíru
– rozlišujeme přívlastek shodný: shoduje se s podst. jménem v rodě, čísle a pádě, např. zelený strom, vysoký smrk, moje sestra
– přívlastek neshodný: neshoduje se s podst. jménem v rodě, čísle ani v pádě, např. budova školy, dárek kamarádovi

cvičení do sešitu: 103/4 + 104/6 + 104/7a + 104/8ab + 104/Jazykový rozbor 20

vypracované úkoly včetně zápisu mi pošlete do úterý 2. 6. 2020 na adresu antonina@centrum.cz

Angličtina do 25. 6.

Postupně dodělat všechna cvičení v pracovním sešitě do strany 23 včetně

Český jazyk do 15. 6.

Předmět – udělat zápis str. 106 – modrá tabulka
cvičení do sešitu: – ti, co nechodí do školy
106/4a
107/8 + 9a
108/Jazykový rozbor 21

Český jazyk do 20. 6.

Příslovečné určení – udělat zápis str. 110 – modrá tabulka
cvičení do sešitu: – ti, co nechodí do školy
110/6
111/12
112/Jazykový rozbor 22

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Přečti str. 103-105