ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (19.-23. 10. 2020)

MLUVNICE

 • opište do sešitu cv. 2/45 a doplňte chybějící hlásky (stačí „Kde si můžeme prohlédnout“, „Kde najdeme“.)
 • Mít připravené na pondělní hodinu.

SLOH

 • Zopakujte si, jak vypadají a k čemu slouží výpisky a jak se liší od výtahu
 • Postupně se dostáváme k slohovému útvaru, kterému se budeme věnovat trochu déle. V učebnici na s. 123 nahoře si přečtěte v modrém rámečku, co je to vypravování a jak má vypadat.
 • Poté si do slohového sešitu napište a zvýrazněte nadpis Vypravování. Opište si pod nadpis zápisek níže.
 • Do sešitu napište odpovědi na otázky ke cv. 1/127 – zkuste a), b), c), e). Odpovídejte v CELÝCH VĚTÁCH, ať je jasné, na co odpovídáte. Jedná se o text Cesta do Istanbulu od autora Mika Waltari.
 • Vyfocený sešit pošlete na můj mail do neděle 25. 10. 2020.

LITERATURA

 • Nalistuj si v čítance s. 160 a do sešitu si udělej výpisky o pověstech (co to je, k čemu se vztahují, díla,…)
 • Otevři si pracovní list níže, vytiskni jej, nalep a doplň.
 • Vyfocené úkoly pošlete na můj mail do neděle 25. 10. 2020.

______________________________________________________________________________

DĚJEPIS (19.-23. 10. 2020)

 • (nejlépe) vytiskněte pracovní list níže, pracujte s učebnicí n s. 11-14 – Poslední sloupeček (homo sapiens sapiens) již nedělejte, necháme si jej na příště.
 • Napište (vytiskněte) si otázky níže do sešitu a najděte na ně odpovědi:
 • Jaký způsobem člověk dokázal vyrobit kamenný sekáč?
 • Kdo to byl člověk neandrtálský?
 • Jakým způsobem dokázal člověk rozumný rozdělat oheň?
 • Opište a doplňte text na s. 12 (nad žlutým rámečkem; text začíná „Nejstarším obdobím lidských dějin…“).
 • Vyfocené stránky mi pošlete na mail do neděle 25. 10. 2020.

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

 • podle prezentace si doplň a vlep do sešitu zápis – Glóbus – KONTROLA VE ŠKOLE, NEPOSÍLEJTE MAILEM
 • PL – vypracovaný pošli do 25. 10. 2020 mailem na kristyna22@seznam.cz

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

 • UČ str. 35 – 38 přečíst
 • DÚ pošli mailem na kristyna22@seznam.cz do 25. 10. 2020 – na základě informací, které sis přečetl/a v učebnici, popiš, jaký je Tvůj učební styl – jak se učíš, jaké metody využíváš, jak si organizuješ práci, jak odpočíváš, kdy …

FYZIKA

15.10. – procvičování, 2.sloupeček – převody jednotek délky, opět napsat do sešitu, vypracovaný poslat na mail: 4petrak@gmail.com do 20.10.2020

22.10. Převody jednotek hmotnosti – do sešitu si přepiš a převeď do uvedených jednotek.

1 kg = g, 1 kg = mg, 1 dkg = g, 1 dkg = mg, 1 kg = g, 1 kg = mg, 1 q = kg, 1 q = mg, 1 t = kg, 1 t = g, 1 t = mg

Opakování jednotek délky: 1cm=mm, 1m=cm, 1km=m, 1m=dm, 1mm=cm, 1cm=dm, 1dm=m, 1m=km

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ:

Přečti si v učebnici str. 96 a udělej zápis do sešitu u značky žárovky.