ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

MLUVNICE

  • cv. 3a/73 – písemně do sešitu
  • poslat do pátku 7. 5. 2021

SLOH

  • slohová práce na téma Můj ideální pokoj (popis místnosti) + osnova
  • poslat do 7. května

______________________________________________________________________________

DĚJEPIS

  • poslat vypracovaná cvičení (zadáno v hodině)
  • pošlete vyfocené do soboty 8. 5. 2021

______________________________________________________________________________

INFORMATIKA

______________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

______________________________________________________________________________

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

______________________________________________________________________________

FYZIKA – Petra Fríbová: 4petrak@gmail.com

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 3.5.2021

  • Zopakuj si zásady poskytování první pomoci ( youtube – IZS – poskytnutí první pomoci)
  • Zapiš do sešitu zásady poskytnutí první pomoci při krvácení
  • Pošli do 7.5.2021 na mail: pedro.pody@seznam.cz

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zašlete vypracované pracovní listy, které máte všichni u sebe, ke kontrole do 28. 1. 2021 na dana.dolezal@seznam.cz.

Naučit se text písně “Stonožka” na straně 89.