Fyzika – vyučující Petra Fríbová, email: 4petrak@gmail.com

24.11. Rychlost – učebnice str.35-36(Pohyb těles, rychlost) – přečíst, do sešitu opsat poznámky, procvičovat převody jednotek času a délky

V první větě je chyba: Rychlost je fyzikální veličina, která popisuje pohyb.

26.11. Výpočet rychlosti – zopakovat, značky fyzikálních veličin, vzorec pro výpočet rychlosti a odvozené vzorce pro výpočet času a dráhy.

  1. prac. list – prostuduj si vyřešené příklady, značky veličin, způsob zápisu, správné jednotky, 1. a 2. vyřešený příklad si opiš do sešitu

2. prac. list – podle vyřešených příkladů do sešitu vypočítej Otázky: 1) a 2) cvičení, nezapomeň na správný zápis, vzorec, výpočet a odpověď

Hotové úkoly prosím pošlete do soboty 27.11. na můj email: 4petrak@gmail.com

  1. 12. – Měření rychlosti. Nachystej si metr nebo pásmo, autíčko nebo míček, stopky (na telefonu). Urči si místo startu, rozpohybuj autíčko a změř dobu, po kterou je autíčko v pohybu. Vypočítej rychlost pohybu autíčka: v = s:t, nezapomeň na zápis. Měření a výpočet rychlosti proveď 2x.

Hotový úkol odevzdej do pátku 3.12.2021: 4petrak@gmail.com

3.12. Procvičování délky, hmotnosti a času. Zopakuj si u každé veličiny – značku, základní jednotku, odvozené jednotky, měřidla. Do sešitu si opiš a převeď převody.

Hmotnost
Čas
Délka

Hotový úkol pošli na email 4petrak@gmail.com do pondělí 6.12.2021.

8.12. Objem – učebnice str.41-43/ přečíst, napsat poznámky do sešitu