Informace pro rodiče

Prosím rodiče o každodenní přípravu na vyučování. Domácí úkoly jsou značeny červenou pastelkou. Každý týden podepisovat žákovskou knížku. Kontrola v pondělí ráno. .

Sběr druhotných surovin

S Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích, hliník – pouze plechovky od nápojů, plasty – víčka od PET lahví. Vše podepsat a napsat třídu.
Akce v prosinci

Akce v prosinci

5.12. - divadlo Znojmo 9.12. - bruslení v Mor. Budějovicích 16.12. - Konečně to chápu - 2. část preventivního programu 17.12. - tématická výuka Vánoce 19.12. - 17.00 hod. vánoční besídka 20.12. - třídní besídka, vycházka k...