Informace pro rodiče

Prosím rodiče o každodenní přípravu na vyučování. Domácí úkoly jsou značeny červenou pastelkou. Každý týden podepisovat žákovskou knížku. Kontrola v pondělí ráno. .

Plán akcí na leden

9.1. – divadelní představení Znojmo 30. 1. – pololetní vysvědčení, výuka dle rozvrhu 31. 1. – pololetní prázdniny, pátek

Sběr druhotných surovin

S Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích, hliník – pouze plechovky od nápojů, plasty – víčka od PET lahví. Vše podepsat a napsat třídu.