1. 6. červen – preventivní program (kyberšikana) – 1.+2. vyučovací hodina

13.-14. červen – třídní výlet

19. červen – fotbalový turnaj

24. červen – den otevřených dveří

29. červen – sportovní den