V letošním školním roce jsme se zúčastnili pěvecké soutěže. Na 1. místě se umístil Vít Vodička, na 2. místě Sára jelínková a na 3. místě Karel Mašek. Blahopřejeme.