Celoročně sběr starého papíru, svázaný, podepsaný, pokud možno zvážený. V malém množství lze odevzdat kdykoliv, ve větším po domluvě s vychovatelkou školní družiny p. Vaššovou.

V měsíci říjnu se mohou sbírat kaštany.