Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Oznámení

Oznámení

Akce na měsíc duben 2023 5. 4. – velikonoční dílny, beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou 6.4 – 10.4 – velikonoční prázdniny 18.4. - Plavecký výcvik 20.4. – Ukliďme Česko (3. a 4. vyučovací hodina) 24.4. – třídní schůzky – 17....
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zapisují do svých deníčků, popř. si úkol i vyznačí.