Třídní učitelka: Mgr. Jana Bláhová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Oznámení

Oznámení

Plán akcí na měsíc červen 2023 2.6. – školní výlet – Outdoor Resort bBřezová 24.6. – Den otevřených dveří 14.00 hod. 26.6. – odevzdávání učebnic 27.6. – úklid třídy 28.6. – pochodové cvičení, opékání špekáčků 29.6. – sportovní den ...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zapisují do svých deníčků, popř. si úkol i vyznačí.