Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Oznámení

Oznámení

Akce na měsíc listopad 2022 2.11. – Program s VZP – Vzpoura úrazům – 1. vyuč. hodina 3.11. – Zdravá pětka 17.11. – Státní svátek 18.11. – Ředitelské volno 22.11. – třídní schůzky 17.00 hod.
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zapisují do svých deníčků, popř. si úkol i vyznačí.