Třídní učitelka: Mgr. Šárka Halouzková

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Oznámení

Oznámení

Prosinec 20. 12. vyučování dle rozvrhu 21. 12. třídní besídky, 4 vyučovací hodiny 22. 12. ředitelské volno 23. 12. - 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly si žáci zapisují do svých deníčků, popř. si úkol i vyznačí.