DESATERO ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI ANEB JAK MŮŽETE POMOCI SVÉMU DÍTĚTI K ÚSPĚCHU VE ŠKOLE

Škola si je vědoma, že jsou dnes všichni rodiče velice zaměstnaní.

Nezáleží však na tom, kolik máte času, ale máte mnoho možností, jak můžete, jako rodiče, pozitivně ovlivnit vzdělávání vašeho dítěte a jeho přístup ke škole a dále tak ovlivnit vzdělávání jak ve škole, tak doma.

Co tedy můžete udělat?

 

  1. Buďte dobrovolníkem ve škole

Informujeme vás o možnostech, jak můžete škole pomoci, buď jako dobrovolníci na akcích pořádaných školou nebo jako účastníci jakýchkoliv projektů. Zvažte své možnosti a nabídněte škole svoji pomoc. Přiveďte do školy další zájemce, dobrovolníky, kteří mohou škole pomoci v dalším rozvoji svou osobní přítomností nebo nabídkou pomoci.

  1. Dejte vašim dětem najevo váš zájem

Mluvte s dětmi o tom, co bylo ve škole, jaký mají úkol, zajímejte se o jejich školní život, aby pocítily opravdový zájem z vaší strany.

Víte, do které chodí třídy?

Víte, jak se jmenují jejich kamarádi?

Víte, co měly k obědu? Jak se jim líbilo v kroužku, v družině?

Víte, co dnes děti ve škole zaujalo?

  1. Buďte se školou v neustálém kontaktu

Víte kdo vaše učí? Jak se jmenuje jeho třídní učitelka, ředitel školy, výchovný poradce? Buďte s učiteli vašeho dítěte v kontaktu. Sdělte učiteli vaše obavy, požadavky, s čím jste ve škole spokojení a co se vám líbí nebo nelíbí. Všem zainteresovaným osobám jde o spokojenost a dobré vzdělání vašich dětí. Škola dává k dispozici své kontaktní telefony nebo emaily, pořádá třídní schůzky, konzultace, mimoškolní akce – navštěvujte je.

  1. Vyjádřete směrem k vašim dětem svá vysoká očekávání

Podporujte vaše děti v učení, sledujte školní práci, známky, testy, zdůrazňujte snahu a úspěch. Děti chvalte za sebemenší úspěch, vyjádřete jim svoji důvěru. Nepodceňujte je, nekritizujte, pomozte jim budovat obraz jejich úspěšné osobnosti.

  1. Navštěvujte školní schůzky, akce, zvláštní školní události

Vaší účastí podporujete vaše dítě a jeho vztah ke škole a k učení.

  1. Vyhledávejte si informace

Navštěvujte schůzky s učitelkou vašeho dítěte, sledujte školní vzdělávání, školní webové stránky. Pokud máte jakoukoliv otázku, navštivte školu, napište e-mail, zatelefonujte do školy, kde vám kompetentní osoby rády pomohou.

  1. Podílejte se na dění školy

Prostřednictvím školské rady máte možnost ovlivňovat různé aspekty vzdělávání vašich dětí. Oslovte se svými podněty, poznatky či připomínkami zástupce školské rady z řad zákonných zástupců.

  1. Udělejte školu důležitou

Mluvte o škole pozitivně před svými dětmi. Denně je posílejte připravit se na školu. Udělejte ze školy prioritu vašeho zájmu. Škola je důležitou přípravou na život, na další vzdělávání, na budoucí povolání. Jaký získá dítě přístup k práci nyní, tak k ní bude přistupovat i v budoucnosti.

  1. Choďte do školy s vašimi dětmi

Navštěvujte školu při mimoškolních akcích a zvláštních příležitostech a ukažte, že máte zájem na školním životě vašich dětí. Komunikujte s ostatními rodiči o škole, vzdělávání, úspěších vašeho dítěte. Sledujte, co se děti učí, jejich výsledky školní práce.

  1. Vytvářejte doma bohaté vzdělávací prostředí

S dětmi si povídejte, navštěvujte kulturní akce, historické památky, přírodní parky, sportovní akce. Tyto akce obohatí život dětí a přispějí k úspěchu ve škole.

 

Propojení mezi školou a rodiči je velmi důležité a prospěšné, jak z hlediska ovlivnění postojů žáků, tak běžného života v obci. Chceme být KOMUNITNÍ ŠKOLA!