Vydržím víc a posloužím déle! – to je název prvního úkolu Recyklohraní v novém školním roce. Půjde v něm o baterie a akumulátory. Naším společným cílem je poznat, pochopit a porovnat odlišnosti, výhody či nevýhody těchto zdrojů energie. Povědomí o rozdílech mezi napájením spotřebičů na baterie a z akumulátorů je důležité i pro pochopení dopadu na okolní životní prostředí, jelikož správné používání a zacházení s nimi přírodu podstatně ovlivňuje.