Výchovným poradcem na naší škole je paní Mgr. Kratochvílová Gabriela. Tel. : 728479020.

Školní řád pro rodiče

Školní řád pro rodiče

Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte. Nejednejte s učitelem jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojov...
Školní řád pro učitele

Školní řád pro učitele

Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost. Vnímejte rodiče jako "experta", který nejlépe zná své dítě. Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte. Berte dítě jako plnoprávnou součást učitelsko-rodičovské de...
Spolupráce s PPP Znojmo, Dačice

Spolupráce s PPP Znojmo, Dačice

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Znojmo, Dačice pomáhají  rodičům a vyučujícím zjišťovat připravenost dětí na povinnou školní docházku  řešit výukové a výchovné obtíže  navrhují opatření pro integraci žáků se zdravotním ...
Před rozhodnutím o dalším studiu

Před rozhodnutím o dalším studiu

PŘED ROZHODNUTÍM O DALŠÍM STUDIU   Volba budoucího studia, tedy i budoucí profese, představuje významný krok v životě člověka. Je proto nezbytné zvážit důkladně všechny okolnosti, které mohou tento důležitý krok ovlivnit tak, aby výsledné rozhod...