Tento den se uskutečnily dvě akce, žákyně naší třídy se zúčastnily školního kola recitační soutěže. V dané kategorii zvítězila Anna Krejčí, na druhém místě se umístila Beáta Krejčí a pochvalu za přednes si zaslouží i Stella Karásková. Následovalo společné vyučování s předškoláky z mateřské školy v Uherčicích.