Výběrové řízení na „Odbornou učebnu na výuku přírodopisu, fyziky a chemie 2018“