Společná výuka předškoláků a prvňáků

V úterý 28. května proběhlo společné vyučování předškoláků se žáky prvního ročníku v českém jazyce a matematice. Procvičili si zrakové vnímání, sluch, zrakovou paměť, výslovnost. Naučili se společně novou písničku tematicky zaměřenou na měsíc květen. V matematice pracovali v oboru čísel 1-5 a procvičovali geometrické tvary.