Výstavba nové Odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie 2018 – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010083V měsících červenec až září probíhá na škole výstavba nové učebny předmětů přírodopis, fyzika a chemie. Finanční prostředky na daný projekt budou získány projektem z MMR označeným jako „Odborná učebna přírodopisu, fyziky a chemie 2018“ je spolufinancován Evropskou unií. Celá akce se skládá ze dvou částí. Stavební představuje výstavbu bezbariérové toalety v přízemí školy a ve druhé části je nové vybavení třídy nábytkem v souladu s potřebami uvedených předmětů a zejména pořízením velkého spektra učebních pomůcek.

Cílem předkládaného projektu je především zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků ZŠ Lubnice na trhu práce v klíčových kompetencích “Přírodní vědy”