Výsledky zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021

Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 183 odst. 2 stanoví: “Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem u každého uchazeče.”

20d1 – přijat

20d2 – přijat

20d3 – přijat

20d4 – přijat

20d5 – přijat

20d6 – přijat

20d7 – přijat

20d8 – přijat

20d9 – přijat

20d10 – přijat

20d11 – přijat

20d12 – přijat

20d13 – přijat