Sportovní den

Dne 10. května čekal na žáky 1. stupně sportovní den s názvem “Škola v pohybu”.