Pěvecká soutěž

V pátek před jarními prázdninami se uskutečnilo celoškolní kolo pěvecké soutěže. Všem zúčastněným patří náš obdiv, že našli odvahu vystoupit před početným publikem a zazpívat bez hudebního doprovodu vybranou píseň. Soutěžilo se ve třech kategoriích.

Výsledky:

  1. kategorie – 1. místo Šárka Saiverová, 2. místo Adéla Halouzková, 3. místo Zuzana Kárníková
  2. kategorie – 1. místo Jakub Gritsch, 2. místo Tereza Podsklanová, 3. místo Ema Němečková
  3. kategorie – 1. místo Veronika Součková, 2. místo Simon Morong, 3. místo Soňa Viskotová