Konzultace k přijímacím zkouškám

V pondělí 11. května v 7:25 jsou žáci 9. ročníku zváni do školy na konzultace k přijímacím zkouškám.