Konečně to chápu

V pondělí 16. 12. 2019 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili programu školské primární prevence s názvem “Konečně to chápu”. Dětem přiblížil vznik nového života formou přiměřenou jejich věku.