Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Zákonní zástupci žáků, kteří budou navštěvovat školu do konce šk. roku 2019/2020, mají povinnost podepsat a odevzdat škole čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Ke stažení zde:

Pokud z nějakého důvodu nemůžete čestné prohlášení vytisknout, k dispozici bude ve schránce u zadního vchodu do školy.