Besídka ke Dni matek

Každý rok druhou květnovou neděli slaví naše maminky svátek. Ve škole nezahálíme a snažíme se pro ně připravit dárek. Proto jsme ve čtvrtek 11. 5. 2023 v prostorách školy uspořádali besídku, a to nejen pro maminky. Děti si pod vedením svých učitelek připravily pěkný program. Zazněla spousta básniček a písniček, zhlédli jsme taneční vystoupení, hru na hudební nástroje, dokonce i scénku.