Beseda s policií

Dne 14. června se žáci 1. stupně zúčastnili besedy s policisty a dozvěděli se, jak se mají chovat o prázdninách.