Znojemský slavíček

Znojemský slavíček je soutěž v sólovém zpěvu moravských lidových písní.
Každoročně se koná ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Letos se soutěže zúčastnili tito žáci: Soňa Viskotová (4. roč.), Zuzana Jírová (7. roč.) a David Vodička (8. roč.)