Představení Úžasného  divadla fyziky bylo úžasné. Žáci byli zábavnou formou seznámeni s fyzikálními pokusy,.