Projektový den se konal v pátek 4. listopadu. Proběhla soutěž o nejkrásnější masku, žáci vyplňovali různé pracovní listy. V tělocvičně se konaly soutěže. Nakonec byly vyhodnoceny nejlepší dýně. Akce se všem velice líbila.