Dne 14. října proběhl ve škole “Den civilní obrany”. Žáci zhlédli ukázku hasičské techniky, vyprošťování zraněné osoby po autohavárii, příjezd policie a zadržení pachatele. Zúčastnili se také besedy

o prevenci úrazů.