Děti byly zajímavou formou seznámeny s fyzikálními pokusy, které se dají velice dobře pochopit. Program děti ocenily bouřlivým potleskem.