Stalo se tradicí obdarovat  nejprve zvířátka a teprve potom si rozbalovaly dárky děti…