V pátek 17. 2. 2017 se konalo celoškolní kolo pěvecké soutěže. V kategorii třetího ročníku se umístila na třetím místě Natálie Karásková, na druhém místě Filip Raušer a zvítězil Marek Tobolka.