Den učitelů jsme oslavili projektovým dnem, kdy děti v naší třídě učily žákyně devátého ročníku.