V pátek 14. října proběhl ve škole “Den civilní obrany”. Na jeho začátku si žáci vyzkoušeli chování při poplachu, na hřišti u školy následovala ukázka hasičské techniky, vyprošťování zraněné osoby po autohavárii, příjezd policie a následné zadržení pachatele. V rámci projektu “Vzpoura úrazům” vyslechli žáci poutavé vyprávění vozíčkářů o jejich životě s postižením. V závěru dopoledne se zúčastnili besedy s policisty.