Žáky 3. ročníku navštívili 8. září příslušníci Policie ČR s preventivním programem “Cesta do školy”. Seznámili je s dopravními předpisy, značkami, vybavením jízdního kola a s povinnostmi cyklisty. Společně probírali jednoduché dopravní situace a v závěru si žáci vyplnili dopravní test.