Recyklohraní

Recyklohraní

Žáci 3. ročníku se podíleli na plnění úkolů do "Recyklohraní"...
Školní výlet

Školní výlet

Ve středu 7. 6. 2017 se žáci prvního stupně zúčastnili školního výletu do Brna. Až do půl třetí jsme pobyli v novém vědeckém parku "VIDA! science centrum". Všichni zhlédli výukový program o zvuku a 3D film Divoká Afrika. Samostatně si žáci prohlíželi int...
Fotografování

Fotografování

Ve středu 24. května proběhlo fotografování žáků naší školy. Pořídili jsme si  společné foto i v naší třídě...
Divadelní představení

Divadelní představení

Ve středu 26. 4. 2017 jsme navštívili divadlo ve Znojmě. Představení se jmenovalo "Ať žijí strašidla" a všem se velice líbilo.
Návštěva knihovny

Návštěva knihovny

V úterý 25. 4. 2017 jsme navštívili knihovnu v Jemnici. Žáci byli seznámeni se čtyřmi novými knihami, dvě z nich jsme si zapůjčili ke společnému čtení do vyučování.
Recitační soutěž

Recitační soutěž

V pátek 21. 4. 2017 se konala celoškolní soutěž v recitaci. V kategorii 3 - 5. ročníku zvítězila Adéla Dvořáková, na druhém místě se umístila žákyně naší třídy Natálie Karásková a na třetím místě se umístil Jakub Janda. ...
Plavání

Plavání

V době od 7. 2. do 18. 4. 2017 se žáci třetího ročníku účastnili plaveckého kurzu. Naučili se spoustu nových věcí a už se všichni těší na plavání v příštím školním roce 2017/2018.
Den učitelů

Den učitelů

Den učitelů jsme oslavili projektovým dnem, kdy děti v naší třídě učily žákyně devátého ročníku.    
Maškarní karneval

Maškarní karneval

Odpoledne 10. března se konal maškarní karneval. Děti se převlékly do krásných masek...
Projektová přestávka

Projektová přestávka

Dne 10. 3. si žáci 3. ročníku již podruhé připravili s paní učitelkou Mgr. Irenou Smetanovou v rámci hodiny prvouky projektovou přestávku. Tématem byly houby.
Projektová přestávka

Projektová přestávka

Dne 21. 2. si žáci 3. ročníku poprvé připravili s paní učitelkou Mgr. Irenou Smetanovou v rámci hodiny prvouky projektovou přestávku. Tématem byly planety naší sluneční soustavy. Při jejich prezentaci využili výmalbu v prostorách školy. ...
Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

V pátek 17. 2. 2017 se konalo celoškolní kolo pěvecké soutěže. V kategorii třetího ročníku se umístila na třetím místě Natálie Karásková, na druhém místě Filip Raušer a zvítězil Marek Tobolka.
Návštěva myslivců

Návštěva myslivců

V pátek 13. ledna navštívili naši školu členové Mysliveckého sdružení Korolupy. Seznámili žáky s  činností myslivců a s významem jejich práce při ochraně lesa a životního prostředí.
"Najdi svou cestu"

"Najdi svou cestu"

Ve čtvrtek 5. ledna navštívil naši školu raper Neny s preventivním programem "Najdi svou cestu". Seznámil žáky se svým životním příběhem.
Poslední školní den v roce 2016

Poslední školní den v roce 2016

Stalo se tradicí obdarovat  nejprve zvířátka a teprve potom si rozbalovaly dárky děti...
Zdobení vánočního stromečku a mikulášská nadílka

Zdobení vánočního stromečku a mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. si žáci před vyučováním nazdobili vánoční stromeček a potom je čekala návštěva Mikuláše, anděla a čertů.  
Úžasné divadlo fyziky

Úžasné divadlo fyziky

Děti byly zajímavou formou seznámeny s fyzikálními pokusy, které se dají velice dobře pochopit. Program děti ocenily bouřlivým potleskem.
Halloween

Halloween

Projektový den se konal v pátek 4. listopadu. Proběhla soutěž o nejkrásnější masku, žáci vyplňovali různé pracovní listy. V tělocvičně se konaly soutěže. Nakonec byly vyhodnoceny nejlepší dýně. Akce se všem velice líbila. ...
Abraka muzika

Abraka muzika

V pátek 21. října se žáci zúčastnili naučného divadelního představení s tématem "Na šikmé ploše".
Den CO a projekt "Vzpoura úrazům"

Den CO a projekt "Vzpoura úrazům"

V pátek 14. října proběhl ve škole "Den civilní obrany". Na jeho začátku si žáci vyzkoušeli chování při poplachu, na hřišti u školy následovala ukázka hasičské techniky, vyprošťování zraněné osoby po autohavárii, příjezd policie a následné zadržení p...
Beseda s rybářem

Beseda s rybářem

V pondělí 3. října nás navštívili rybáři, pan Otáhal z Police a žák 9. ročníku Josef Čech. Seznámili žáky s rybářskými potřebami, ukazovali navazování háčků a informovali o různých druzích ryb v našich vodách.
NP Podyjí

NP Podyjí

V úterý 20. 9. 2016 se konala exkurze do Národního parku Podyjí.
"Babí léto"

"Babí léto"

Krásného zářijového počasí využíváme k trávení času o velkých přestávkách venku na hřišti...    
"Bezpečně do školy"

"Bezpečně do školy"

Žáky 3. ročníku navštívili 8. září příslušníci Policie ČR s preventivním programem "Cesta do školy". Seznámili je s dopravními předpisy, značkami, vybavením jízdního kola a s povinnostmi cyklisty. Společně probírali jednoduché dopravní situace a v závěr...