Dne 26. – 27. září jsme se zúčastnili seznamovacího kurzu v Uherčicích zaměřeného na sebepoznání třídy. Čekaly nás dva dny soutěží a her, vycházek a povídání.