Dne 22.10 2015 proběhl pod odborným vedením u žáků 4. a 5. ročníku preventivní program na téma “Šikana”.