V hodině slohu jsme si povídali o zimě – o počasí, zimních sportech, o zajímavostech v kalendáři.

Nakonec jsme si vyrobili svoji mapu tohoto ročního období.