V hodině přírodovědy jsme si připravili povídání o zvířatech pro naše spolužáky.