V pondělí 30. března proběhla na naší škole oslava Dne učitelů. První vyučovací hodinu jsme si vyslechli pásmo o Janu Amosu Komenském, které si pro nás připravili žáci druhého stupně a potom následovala netradiční výuka. Naši třídu navštívily žákyně sedmého ročníku a opakovali jsme vyjmenovaná slova.