Za námi je již první pololetí školního roku 2014/2015. Za svoji práci jsme byli odměněni krásnými známkami.