Ve čtvrtek 12.2 o velké přestávce jsme zorganizovali projektovou přestávku o Zdeňku Svěrákovi, na kterou jsme pozvali nejen všechny žáky školy, ale i celý pedagogický sbor.

Přestože jsme takovou akci dělali poprvé, tak za pomocí naší paní učitelky Mgr. Ireny Smetanové se nám prezentace povedla. Přítomní se seznámila s životopisem, shlédli portrét, zaposlouchali se do básně a nakonec si mohli všichni zazpívat několik písniček.