Alternativní vyučování v M a ČJ

Alternativní vyučování v M a ČJ

Nakoukněte do našich hodin Čj a M, kde se učíme pomocí alternativních metod
Beseda s příslušníkem Policie ČR

Beseda s příslušníkem Policie ČR

V úterý 16.9. žákům 2. a 3. ročníku krásně začínalo vyučování. Navštívil je pan                             npor.  Mgr.  Podsklan,  aby jim připomněl a vysvětlil základní pravidla dopravní výchovy, dopravní značky. Neopomněl ani výbavu jízdního kola, d...
Bubnování v kruhu

Bubnování v kruhu

V pondělí 16.3. jsme spojili učení s relaxací akcí "Bubnování v kruhu", při které jsme si vyzkoušeli zahrát na buben, naučili jsme se jednoduché rytmy a tím ovlivnili okamžitě svoji náladu a pocity
Čertí návštěva

Čertí návštěva

Mysleli jsme si, že na nás zapomenou. Ale to jsme se hoooooooodně zmýlili.  
Čerti v naší třídě

Čerti v naší třídě

V pátek 5.12. do naší třídy dorazili čerti, anděl a Mikuláš .Společně jsme si s nimi zařádili a za odměnu nám anděl dal sladkou odměnu.  
Cvičíme anglický jazyk

Cvičíme anglický jazyk

Anglický jazyk jsme si mohli prohloubit návštěvou dr. Klutze
E.ON Energy TRUCK

E.ON Energy TRUCK

Dne 17.9.2014 naši školu navštívil E.ON Energy Truck, což  je speciálně upravené mobilní, poradenské a zábavné centrum. Dva kouzelníci přiblížili  dětem pěknou prezentací  svět energie, zejména s ohledem na bezpečnost a efektivní využívání energi...
Exkurze Dačice

Exkurze Dačice

Na exkurzi v Centropenu jsme si na vlastní oči ověřili, jak se vyrábí psací potřeby.
Náš sporotvní den

Náš sporotvní den

Přesvědčte se, jak rádi sportujeme
Návštěva Městské knihovny v Jemnici

Návštěva Městské knihovny v Jemnici

Ve čtvrtek  20.listopadu jsme navštívili Městskou knihovnu v Jemnici, kde na nás čekaly “ pohádky“. Nejdříve jsme si o pohádkách vyprávěli, potom následovala četba pohádky a nechyběly soutěže.
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

V pátek 27. 3. 2015 děti prvního stupně prožily již tradičně pátou „Noc s Andersenem“ v prostorách školy. Pro žáky byl připraven pestrý program, který jim přinesl spoustu zážitků, legrace a napětí. Všichni jsme byli moc odvážni a statečni, přestože jsme pln...
Prezentace o Zdeňku Svěrákovi

Prezentace o Zdeňku Svěrákovi

Ve čtvrtek 12.2 o velké přestávce jsme zorganizovali projektovou přestávku o Zdeňku Svěrákovi, na kterou jsme pozvali nejen všechny žáky školy, ale i celý pedagogický sbor. Přestože jsme takovou akci dělali poprvé, tak za pomocí naší paní učitelky ...
Projektový den "Můj dům"

Projektový den "Můj dům"

Ve čtvrtek 29.1. jsme měli projektový den s názvem "Můj dům". Dozvěděli jsme se, co je potřeba zajistit než začneme stavět dům, poté jsme si mohli prohlédnout skutečné stavební materiály, byli jsme seznámeni s profesemi , s různými stavbami. Až jsme vše...
Rozdávání vysvědčení

Rozdávání vysvědčení

Za námi je již první pololetí školního roku 2014/2015. Za svoji práci jsme byli odměněni krásnými známkami.
Školní výlet - Roštejn

Školní výlet - Roštejn

9. června jsme vyrazili na školní výlet do pohádkového Roštejna, kde jsme zažili spoustu legrace a krásných zážitků.