Uskutečnil se 5. 3. 2018 a seznámil žáky se zásadami slušného chování.