1. 6. 2018 jsme se zúčastnili zahájení sezony na zřícenině hradu Cornštejn. Pro děti byl připraven doprovodný program, vyzkoušely si dobové kostýmy, razily mince, dobývaly hrad… Na závěr zhlédly rytířské dovednosti…