9. září děti prožily dopoledne s Policií ČR. Připomněly si jak dbát o svoji bezpečnost, správně přecházet vozovku, nechodit nikam s cizími lidmi a jak má vypadat povinná výbava jízdního kola a cyklisty.
Děkujeme panu npor. Mgr. Podsklanovi za spolupráci.