Dne 23. 3. 2016 si děti vyzkoušely pode vedením Olgy Lazárkové výtvarnou techniku zvanou enkaustika a odnesly si domů krásné vlastnoručně vyrobené obrázky.