V září se konala pro žáky 1.stupně podzimní soutěž. Děkuji žákům i rodičům za aktivní zapojení do soutěže.