V pátek 27. 3. 2015 děti prvního stupně prožily již tradičně pátou „Noc s Andersenem“ v prostorách školy. Pro žáky byl připraven pestrý program, který jim přinesl spoustu zážitků, legrace a napětí. Všichni jsme byli moc odvážni a statečni, přestože jsme plnili nelehké strašidelné úkoly. Dokonce jsme cestou potkali “opravdickou ježibabu”, která měla pro nás připravenou odměnu. Další překvapení na nás čekalo ve třídě, v jídelně a v tělocvičně.

V sobotu ráno jsme opouštěli školu s velkými zážitky, na které budeme dlouho vzpomínat.