Při hodině Vv nás napadla myšlenka, jakou cestu musí urazit “fix” než se dostane do ruky nějakému dítěti. Abychom vše viděli na vlastní oči, naplánovali jsme si exkurzi do Centropenu v Dačicích, kde nám ochotně vyprávěli a ukázali celou  výrobu.

Dále jsme navštívili skládku odpadu – A.S.A Borek – kde jsme  viděli, kam odváží z našich vesnic odpad a jak se má odpad třídit.

Přes nepříznivé počasí jsme odjížděli z exkurzí do školy velice spokojeni.